Home Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5
De site van ruim honderddertig agrariërs in Weststellingwerf
die bestaande natuurwaard
en willen combineren met een moderne bedrijfsvoering.

Hier kunt zich inschrijven voor onze gratis digitale Nieuwsbrief. (Zie ook Vereniging)

Zonnebloemen rondom uw maísperceel

VANLW stelt gratis zonnebloemenzaad ter beschikking om een rand van bloemen om uw maíspercelen te zaaien. Het oogt mooi en verhoogt de biodiversiteit. De bloemen kunnen tegelijkertijd met de maís geoogst worden en aan de koeien gevoerd. De zonnebloem kan niet tegen gewasbestrijdingsmiddelen, daarom staan ze aan de rand van het perceel want die mag in de meeste situaties sowieso niet gespoten worden.

Geef het aantal meters waarvoor u zaad wilt ontvangen door aan Johan Baas


Uitnodiging Jaarvergadering 19 maart 2019

Vanuit de markt ontstaat de vraag naar verschillende melkstromen. Wat betekent dit voor de melkveehouderij, zijn de eisen realistisch en wie (welke vogel- en of plantensoorten) profiteren hiervan? Staan ideologie en theorie hier tegenover economie en praktijk of werken ze juist samen? Kortom: veel vragen en stof voor discussie. De heren Klaas de Jong, COO van Royal A-Ware en Koen Veldman, manager Veehouderijzaken van Royal A-Ware geven hier een toelichting op.

U bent van harte welkom op onze jaarvergadering op 19 maart 2019 in De Rank te Wolvega. Lees hier de agenda.

Klik hier voor de notulen van 2018

Klik hier voor het jaarverslag van 2018

 

Ganzennieuwsbrief

Lees hier de ganzennieuwsbrief nr. 2 van Provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid Friesland.
De volgend punten staan in de ganzennieuwsbrief:
1. Looptijd Fryske Guozzeoanpak verlengd
2. Wijziging invulling adequaat gebruik
3. Verjagen ganzen en weidevogels
4. Resultaten ganzenaanpak 2017-2018

Aandachtspunten:
- Grondgebruikers kunnen vanaf nu op een formulier bijhouden als er geen ganzen zijn. De uitvoerder hoeft dan niet te komen.
- Dit registratieformulier moeten worden opgestuurd aan BIJ12 - Faunazaken i.p.v. meegeven aan de taxateur! Het emailadres van BIJ12 staat op het formulier.
- In de foerageergebieden hoeft geen tegemoetkoming in de schade te worden aangevraagd omdat deze percelen automatisch worden getaxeerd.
- Na 1 april moet in deze gebieden wel worden verjaagd als er ganzen zijn (adequaat gebruik).

Het is zeer belangrijk dat u deze nieuwsbrief goed leest en voor een goede registratie zorgt. Geen goede registratie, geen geld!!


Weidevogelevaluatierapport 2018

Hier vindt u de resultaten van het weidevogelseizoen 2018

 

Resultaten van het weidevogelbeheer vindt u onder Weidevogels.

Oproep:
LEIDERS JEUGDAFDELING VOGELWACHT


Waterpomp:
Met subsidie van de Provincie Fryslân hebben wij een waterpomp voor de plasdrassen aan kunnen schaffen. Deze is beschikbaar voor leden van de ANV. Neem hiervoor contact op met Alfred van den Akker (zie Contact: Bestuur)
Nieuws over ELAN vindt u op de Verenigingspagina en natuurlijk op de website:
www.elan-zofriesland.nl


Aanbevolen pagina's:
Archiefpagina's zijn te vinden via Vereniging
Kinderpagina
Weidevogelinfo : met prachtige foto's van Adri de Groot, maker van www.vogeldagboek.nl
Klik voor agenda's, verslagen van vergaderingen en dergelijke op de knop Vereniging bovenaan deze pagina.